Regulamin

Regulamin


1. Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu hostelu.

2. Doba hostelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00. Istnieje możliwość ustalenia z recepcją hostelu innej godziny przybycia.

3. Aby wynająć pokój należy okazać dowód osobisty lub paszport. Pokój zostaje udostępniony po uregulowaniu zapłaty za cały pobyt.

4. Pokój powinien być zwolniony do godziny 11.00 ostatniego dnia pobytu. Klucze należy zostawić w recepcji. Za zgubienie kluczy będzie pobierana opłata w wysokości 50 zł za sztukę.

5. Rezerwacji można dokonywać poprzez formularz rezerwacji na stronie internetowej hostelu, telefonicznie, mailowo lub osobiście w hostelu. Potwierdzenie rezerwacji następuje po wpłacie zaliczki w wysokości 40% całkowitej kwoty w terminie 3 dni od daty rezerwacji na konto bankowe hostelu. W przypadku braku wpłaty zaliczki w określonym terminie rezerwacja zostanie anulowana.

6. Rezerwacja może być anulowana do 7 dni przed datą przyjazdu, wówczas zaliczka zostanie zwrócona w pełnej kwocie. Po tym terminie zaliczka nie podlega zwrotowi.

7. W przypadku rezerwacji grupowych należy wpłacić zaliczkę w wysokości 50% w terminie 3 dni od daty rezerwacji na konto bankowe hostelu. Rezerwacja grupowa może być anulowana do 20 dni przed datą przyjazdu, wówczas zaliczka zostanie zwrócona w pełnej wysokości. Po tym terminie zaliczka nie podlega zwrotowi.

8. Hostel zastrzega sobie prawo do zmiany zasad rezerwacji oraz jej anulowania zawartych w pkt. 5, 6 i 7 na czas trwania Sylwestra, świąt oraz imprez i wydarzeń kulturalnych.

9. Istnieje możliwość wynajęcia miejsca parkingowego za dodatkową opłatą. Parking nie jest strzeżony, hostel nie ponosi więc odpowiedzialności za samochód oraz pozostawione w nim przedmioty.

10. W hostelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano. W tych godzinach w hostelu nie mogą przebywać osoby niezameldowane. Natomiast goście hostelu nie powinni zakłócać spokojnego pobytu innych gości.

11. Personel hostelu może odmówić dalszego pobytu osobie, która zakłóca spokój innych gości. Należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.

12. W hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za złamanie zakazu będzie pobierana opłata w wysokości 500zł.

13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia hostelu.

14. Zakazuje się wprowadzania zwierząt bez wcześniejszego uzgodnienia z personelem hostelu. Za pobyt zwierząt ceny ustalane będą indywidualnie.

15. Gość hostelowy ponosi materialną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z winy jego, odwiedzających go osób lub przebywających z nim zwierząt.

16. Jakiekolwiek usterki w pokojach prosimy zgłaszać w recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak usterek.

17. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pokoju.

18. Przedmioty pozostawione w pokoju po jego opuszczeniu mogą być przechowywane jedynie przez 2 tygodnie. Istnieje możliwość odesłania pozostawionych przedmiotów po wcześniejszym opłaceniu kosztów przesyłki.

19. Zabrania się bez wcześniejszego ustalenia z recepcją samodzielnej zmiany łóżka. Zmiana bez ustalenia skutkuje dodatkową płatnością w wysokości 100% kolejnego miejsca.

20. Zabrania się wynoszenia pościeli poza pokój oraz spania w salonie ze względu na komfort innych gości.

21. Prosimy o zachowanie porządku i czystości w pokojach, łazienkach oraz w pomieszczeniach wspólnych.

22. Personel hostelu może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza regulamin. Należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.